Del 3 - Skola för vuxna

I del 3 vill vi ge en överblick över vilka olika utbildningsvägar det finns för vuxna i Sverige. Fokus läggs på att förstå vad SFI är, men deltagarna även får information om andra utbildningsformer. I del 3 i deltagarhäftet får deltagarna i huvudsak språkligt träna på läsförståelse och att utöka sitt ordförråd.

Huvudinnehåll i del 3:

  • En överblick över olika utbildningsmöjligheter för vuxna.
  • Om studiebidrag och studielån.
  • SFI.
  • Komvux.
  • Högskola, universitet.

Mål del 3:

Att deltagarna ska få ökad kunskap om vilka olika utbildningsvägar det finns för vuxna i Sverige.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 3:

  • Olika utbildningsmöjligheter för vuxna som Komvux, folkhögskolor, yrkeshögskolor och högskola/universitet.
  • vad SFI är och bli motiverade att läsa SFI när de får uppehållstillstånd.
  • att man kan söka studiemedel hos CSN för att försörja sig under studietiden.
  • vikten av att ha utbildning för att få jobb i Sverige.

SYFTE

Om deltagarna får stanna i Sverige bör de redan nu få veta lite mer om SFI och övriga studier för vuxna. Det kan öka motivationen till att lära sig svenska redan som asylsökande samt medvetandegöra dem om den starka kopplingen mellan utbildning och möjligheterna att få jobb.