Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Tolv teman

Undervisningsmaterialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska" riktar sig till asylsökande.

Materialet är tematiskt med samhällsorientering som utgångspunkt. Målet med materialet är att deltagarna som använder det ska få ett fungerande vardagsliv i Sverige. För att få det behövs språket men också hjälp att förstå kontexten i landet Sverige. Som asylsökande behöver man även information om och hjälp att bearbeta den specifika situationen man befinner sig i under asylprocessen. Vad händer under asylprocessen och vilka regler gäller för migration i Sverige? Allt detta berörs i det här lärmaterialet.

”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” är alltså inget traditionellt språkundervisningsmaterial, utan genom texter och övningar lär sig deltagaren om sådant som de behöver när de bor i Sverige och genom det lär de sig svenska också. Materialet är skapat för samhällsorienterande språkundervisning där man genom att lära om Sverige och utgå från den asylsökandes livssituation också får lära sig vardagssvenska. Innehållet har som mål att ligga nära den vardag som den asylsökande möter redan under sin för första tid av väntan i Sverige.

Genom att ta vara på väntetiden under asylprocessen så kan de både lära sig språk och om Sverige. Integrationsprocessen påbörjar tidigare och de kan ha stor nytta av det de lär sig som asylsökande om de får uppehållstillstånd i Sverige. Vårt lärmaterial handlar också om vad som händer om man får avslag på sin asylansökan och hjälp att förbereda sig för att eventuellt återvända till sitt hemland.

Materialet består av deltagarhäften samt en digital lärarhandledning kopplad till varje tema.

Det finns tolv olika teman:

Materialet är att betrakta som ett smörgåsbord att plocka ur. Läraren väljer vilka delar av lärmaterialet som hen vill använda som kan fungerar för just den gruppens nivå och behov.

De tolv teman materialet innehåller kan användas allihopa i en följd. Då ser man att innehållet hänger ihop och berör olika aspekter av livet i Sverige och språkinlärning. Det är dock inte nödvändigt att följa en viss ordning på dessa teman, utan man kan välja ordningsföljden själv utifrån intresse och behov. Varje deltagarhäfte och tema kan också jobbas med separat. Läraren väljer om den vill plocka ut ett eller flera teman att jobba med eller att arbeta med hela lärmaterialet i en mer långsiktig undervisning.

”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” är inte…

 • Enbart ett undervisningsmaterial för språkundervisning
 • På enbart en språklig nivå i varje deltagarhäfte
 • Klassiska läroböcker för SFI e dyl
 • Styrt av några kursplaner och betygskriterier
 • Ett självstudiematerial

”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” är istället:

 • Ett undervisningsmaterial för språkutvecklande samhällsorientering
 • Har en tydlig målgrupp, nämligen asylsökande, vars behov och vardagsliv i Sverige är utgångspunkten för innehållet.
 • Har olika språkliga svårighetsgrader i texter och övningar för ledaren att välja på i varje häfte. Nivåerna är inte utskriva eller markerade, utan innehållet kan anpassas utifrån varierade språkliga förutsättningar
 • Fokuserat på att lära sig vardagssvenska och att få ett fungerande vardagsliv i Sverige
 • Färgglatt och med många bilder. Layout skiljer sig från klassiska läroböcker
 • Målet är att vara folkbildande i sin inriktning snarare än styrt av en formell utbildningsram
 • Materialet är tänkt att använda i olika former av undervisningssammanhang