Flytta till Sverige

Att flytta till ett nytt land är en stor omställning. Varje asylsökande har en mer eller mindre dramatisk resa till Sverige bakom sig som kan vara bra att kunna sätta ord på när man vill återberätta den. Språkligt är det ett utmärkt tillfälle att få träna sig i hur man bygger meningar och vilka substantiv/verb/adjektiv man kan använda för att förklara hur sin resa till Sverige.

En orange bakgrund med olika saker som kännetecknar att flytta. På den orangea bilden är det bland annat en flyttbil, den svenska flaggan, ett hus och två flygbiljetter,

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Flytta till Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Regler för olika typer av tillstånd för att få bo i Sverige.
 • Rättigheter och skyldigheter för asylsökande och när man får uppehållstillstånd.
 • Vad svenskt medborgarskap innebär och när man kan söka det.

Svenska språket:

 • Öka ordförrådet kopplat till att resa, flytta och att söka uppehållstillstånd i Sverige.
 • Återberätta en händelse.
 • Meningsbyggnad och satsdelar.
 • Tempusformer av vanliga verb samt substantiv i bestämd och obestämd form.
 • Frågeord.

Deltagarnas livssituation:

 • Få möjligheten att reflektera över sin resa till Sverige och varför man vill bo i Sverige.
 • Lära sig mer om vilken hjälp man kan få från Migrationsverket under asylprocessen samt vilka kriterierna är för att få asyl i Sverige.
 • Få kunskap om andra typer av tillstånd man kan söka om man vill bo i Sverige.
 • Förberedas på vad som händer om man får uppehållstillstånd i Sverige eller avslag på sin asylansökan.