Huvudinnehåll i del 2:

  • Allmänt om arbetsliv i Sverige.
  • Grundläggande regler i arbetslivet i Sverige.
  • Regler för icke-medborgare som vill arbeta i Sverige.

Mål del 2:

  • Att deltagarna ska få mer kunskap om hur det är att arbeta i Sverige.
  • Att de ska känna till mer om de viktigaste reglerna för arbete i Sverige.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

  • Hur arbetslivet i Sverige fungerar.
  • Vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd i Sverige.
  • De viktigaste orden som används inom arbetslivet.
  • Översiktlig om villkor inom arbetslivet i Sverige (tid, lön, semester, tjänstgöringsgrader, olika anställningsformer, uppsägningstid, arbetsmiljöfrågor m m).
  • Hur arbetstider, yrke, kompentens, efterfrågan på arbetsmarknaden, utbildning och annat hänger ihop med lönen.

SYFTE

Att jobba är en viktig del för att få ett fungerande vardagsliv. Regler i arbetslivet för asylsökande är krångliga, men viktiga att lära sig för att kunna göra rätt.            Det är lätt att bli lurad i arbetslivet när man är ny i Sverige. I desperationen efter försörjning är det lätt att ta vilket jobb som helst under vilka förhållanden som helst. Risken att råka illa ut är stor. Därför behövs kunskap kring regler så att man kan göra rätt och vet sina rättigheter.