Del 2 Årstider och väder

Årstidsväxlingar och hur vädret förändras under ett år är en del av det som kan vara annorlunda jämfört med deltagarnas hemländer. Att då vara lite förberedd på när vädret förändras under ett år kan vara bra att veta för exempelvis klädesbehov och hur naturen förändras. Att språkligt lära sig att prata om väder är en viktig del av att lära sig svenska eftersom det är ett vanligt samtalsämne när man småpratar i Sverige.

VAD (innehåll):

Huvudinnehåll i del 2:

  • Årstider.
  • Månader.
  • Vädrets växlingar under ett år.
  • Att samtala om vädret.

Mål del 2:

Öka kunskapen om hur ett år i Sverige kan variera vädermässigt. Lära sig om årstidsväxlingar och väder för att kunna anpassa kläder och aktiviteter efter väder. Lära sig olika ord och uttryck så att man kan samtala om vädret.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

  • Utöka sitt ordförråd kopplade till årstider, månader och väder.
  • Kunna berätta om de olika årstiderna på ett enkelt sätt samt veta skillnaderna mellan dem.
  • Få bättre språklig förmåga att småprata om vädret.

VARFÖR (syfte):

Det svenska vädret är en av många nya saker som man måste förhålla sig till när man bor i Sverige. Det är därför bra att lära sig mer om det, hur vädret förändras under året, vilka kläder man då kan behöva vid olika årstider men också för att kunna delta i vanlig konversation kring vädret.