Högtider och traditioner - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 3 - Högtider och traditioner

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Läs texter om de olika årstidernas högtider på s 18-22. Läs om orden ”högtid” och ”tradition” (s 17).
 • Träna muntlig kommunikation på s 17.

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 3

Läs och lär om orden ”högtid” och ”tradition” s 17. Låt deltagarna berätta om högtider och traditioner i sina hemländer.
Samtala gärna om de är OK att förändra traditioner eller inte.

Lär mer om de olika högtiderna:

 • Ni kan börja med att bara titta på bilderna och namnen på högtiderna:
  Vilka av högtiderna känner deltagarna till sedan tidigare?
  Har deltagarna deltagit i firandet av någon av dessa högtider sedan de kom till Sverige?
  Finns motsvarighet i hemländerna?
  Samtala om ifall man firar högtiden på samma sätt i hemlandet som i Sverige?
 • Jobba sedan gärna med årstiderna utifrån när på året de infaller. Titta igen i en kalender och visa vilka datum de infaller det innevarande året. Läs gärna texten ”Vad är en helgdag?” som ni läste om i del 2 (s 15) och lyft fram vad dagarna i de olika högtiderna kallas för.
 • Man kan också titta på vilka högtider som har med religionen kristendomen att göra och vilka som inte har det.
  Be deltagarna fundera över högtiderna som firas i hemlandet.
  Vilka av dem är religiösa högtider och vilka är inte det?

Avslutning

Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni har lärt er. Använd gärna bilderna i häftet eller andra bilder.

Låt deltagarna jobba med övningen ”Vad kan jag nu?” på s 23-25 i häftet.

Låt deltagarna få reflektera över sitt lärande genom att göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 26. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.