Årstider och väder - Fler metoder

Här ger vi förslag på fler metoder för att arbeta vidare med del 2 - Årstider och väder

Skriva

Vilka kläder behöver man ha under olika årstider i Sverige? Skriv ett svar till en person som snart ska flytta till Sverige och berätta vilka kläder som är lämpliga i januari, i april, i juli och i oktober.

Internet

Låt deltagarna titta på filmerna om väder som finns på hemsidan Svenska för alla/Swedish for all. Använd centrets surfplattor och låt deltagarna jobba med de digitala övningarna som finns där. https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-vader/

Utomhus

Gå ut i naturen till en plats som ni sedan besöker vid flera tillfällen under året och studera årstidsväxlingarna i naturen

Gör en tipspromenad om årstider, väder och kläder som sätts upp någonstans i närområdet för att träna på eller repetera det ni jobbat med.

Sjung

Sjung sånger om vad man behöver för att må bra t ex sånger från: https://www.sjungspraket.se/blank

”Månaderna” och ”Årstidsvisan”

Film

Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt: