Huvudinnehåll i del 4:

  • Måltider.
  • Öka ordförrådet för mat av olika slag.
  • Enkla kostråd.
  • Vanligt förekommande adjektiv kopplat till mat och kostråd.

Mål del 4:

Att deltagarna ska få mer kunskap om vilken mat som är hälsosam och vilken mat man bör äta mindre av.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 4:

  • Vad kroppen behöver för att må bra.
  • Vilken mat som man mår bra av på lång sikt samt vilken mat man bör äta mindre av eller helt undvika.
  • Vanornas betydelse för hälsan.

SYFTE

Mat är en viktig del i människors liv både av fysiska, sociala och kulturella skäl. Förkunskapen om vilken mat som är hälsosam och ohälsosam är varierad i målgruppen. Därför bör ett hälsotema förstås också fokusera på hur olika typer av mat påverkar vår hälsa.