Metoder

I varje temahäfte och i lärarhandledningarna till varje tema under rubriken ”Hur arbetar man med deltagarhäftet?” finns det symboler som visar vad man tränar på och/eller vilket sätt man lär sig på i just den texten eller övningen. Här kan du läsa mer om vad varje symbol innebär.

I lärarhandledningen finns dessutom många andra tips om hur man kan lägga upp undervisningen i varje tema under rubriken ”Fler metoder”.

Där finns det följande metoder att använda: