Skola för vuxna - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med del 3 - Skola för vuxna

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Läs berättande texter och faktatexter om olika former av vuxenstudier (s 26-29).
  • Samtala om orden och uttrycken i texten (s 28).
  • Texter om vuxenstudier i Sverige s 25-29.
  • En muntlig övning kring ords betydelse i en specifik text (s 28).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 3

ORDKUNSKAP – ALLMÄNT OM VUXENSTUDIER I SVERIGE:

  • Börja del 3 med att fråga deltagarna vad de vet om möjligheter för vuxna att studera i Sverige. Förenkla språket genom att exempelvis formulera frågor som ”Kan vuxna gå i skola i Sverige?”, ”Vad kallas skolor som vuxna kan gå till?”.
  • Titta sedan på orden på s 25 i häftet och ta reda på om någon i gruppen vet vad orden betyder.
  • Prata gärna om att orden ”studera”, ”utbildning”, ”student” och ”deltagare” är ord som används oftare när det handlar om vuxna än att man säger ”elev” och ”skola”.

LÄSFÖRSTÅELSE – ALLMÄNT OM VUXENSTUDIER I SVERIGE

Läs den översiktliga texten ”Studera som vuxen i Sverige” (s 26) där olika former av utbildningar för vuxna beskrivs kortfattat.

MUNTLIG KOMMUNIKATION – STUDIEEKONOMI:

Prata om hur man kan försörja sig när man studerar som vuxen. Berätta t ex om att man kan ansöka om studiebidrag och studielån via CSN. Läs texten ”Hur försörjer man sig när man går i skola som vuxen?” s 25.

LÄSFÖRSTÅELSE – OLIKA SKOLFORMER:

Läs i häftet om några vuxna som studerar. Läs den berättande texten om påhittade barn och läs faktatexten om respektive skolform.

  • Läs texten om Sabrina och Mustafa som läser på SFI (s 27) och prata om hur SFI fungerar. Det är viktigt att de förstår att det är först när man får uppehållstillstånd i Sverige som man kan påbörja SFI, men att det är jättebra att börja lära sig svenska redan som asylsökande eftersom man då kan korta av antalet SFI-kurser och snabbare kan gå vidare till andra utbildningar. Förtydliga gärna detta genom att ta fram texter om SFI på olika språk om på https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/om-sfi-about-sfi/
  • Läs texten om Ayan och Samir som läser till undersköterska på Komvux (s 28) och prata om vad studier på Komvux innebär. Öva gärna på orden kopplade till texten på sidan också. Visa gärna också att Komvux-studier i svenska som andraspråk ofta är förutsättningen för att komma in på andra utbildningar och att Komvux-studier kan vara både på grundläggande (grundskole-) nivå och på gymnasienivå.
  • Läs texten om Susanne som studerar på polishögskolan (s 29) och prata om vad högskolestudier innebär. Förtydliga gärna att högskola och universitet betyder i princip samma sak för den som studerar. Prata om både teoretiska studier och yrkesinriktade utbildningar samt att man kan läsa både enstaka kurser och hela utbildningsprogram.

MUNTLIG KOMMUNIKATION - YRKESUTBILDNING

Samtala om hur viktigt det är att ha en utbildning för att få ett jobb i Sverige. Ge exempel på läkare, lärare, advokat, sjuksköterska men ta även andra mindre tydliga exempel. Vad behöver man lära sig om man är läkare och sjuksköterska? Varför är det viktigt att gå en utbildning även om man ”bara” ska jobba som barnskötare på en förskola eller jobbar som rörmokare?

AVSLUTNING

Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni har lärt er. Använd gärna bilderna i häftet eller andra bilder. Ni kan också utgå från orden i ”Vad kan jag nu?” på sid 30 i häftet.

Låt deltagarna få reflektera över sitt lärande genom att göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 30. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.