Huvudinnehåll i del 3:

  • Hur man hittar lediga tjänster.
  • Hur man gör för att få jobb.
  • Läsa platsannonser.
  • Skriva CV och personligt brev.
  • Vad ett anställningskontrakt innehåller.

Mål del 3:

Att deltagarna ska få mer kunskap om olika sätt att hitta arbete i Sverige.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 3:

  • Framgångsrika metoder för att hitta arbete.
  • Ökat ordförråd som är viktiga att ha när man söker jobb.
  • Kunna förstå platsannonser och anställningskontrakt.
  • Kunna skriva CV och personligt brev.
  • Vad Arbetsförmedlingen är och vilket stöd man kan få av dem när man fått uppehållstillstånd.

SYFTE

Många asylsökande är i desperat behov av att få arbete för att påverka sin ekonomi och därmed hela sin livssituation under asylprocessen. Det är svårt för en asylsökande utan kontakter att få jobb i Sverige. Man behöver hjälp med både var man hittar lediga jobb och hur man på ett framgångsrikt sätt gör för att få jobb. Den språkliga förmågan att läsa och förstå platsannonser samt att skriva CV och personligt brev är viktigt att man får hjälp med.