Del 2 - Skola för barn

I del 2 får deltagarna öka sin förståelse för hur det svenska skolsystemet för barn fungerar. Vi fortsätter att bygga upp ordförrådet men nu kopplat till olika skolformer för barn. Deltagarna får också lära mer om samarbetet mellan skola/förskola och föräldrar samt de förväntningar som finns på föräldrarna i dessa sammanhang.

Huvudinnehåll i del 2:

 • En översikt över det svenska skolsystemet för barn.
 • Förskola.
 • Förskoleklass.
 • Grundskola.
 • Fritidshem.
 • Gymnasium.
 • Skolämnen, betyg och schema.
 • Skollov.
 • Olika yrkesgrupper i förskola och skola.
 • Föräldramöten, utvecklingssamtal samt annat typ av samarbete mellan skola och föräldrar.

Mål del 2:

Att deltagarna ska förstå mer om hur skolan för barn i Sverige fungerar, vilka delar som är obligatoriska respektive frivilliga samt att vara bättre förberedda som föräldrar på sina barns skolgång.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

 • Vad svensk förskola är.
 • Vad förskoleklass innebär.
 • Få en överblick över den obligatoriska grundskolan.
 • Vad fritidshem är.
 • Förstå lite grann om gymnasieskolan.
 • Ha mer kunskap om vilka yrkesgrupper som arbetar i skolmiljöer.
 • Samarbetet mellan skolan och föräldrarna samt förväntningar på föräldrarna.

SYFTE

Om deltagarna har barn behövs mer kunskap om hur förskola och skola för barn fungerar. De behöver också få bättre förutsättningar för att kunna uppfylla de förväntningar som finns på dem som föräldrar i skolsammanhang.