Huvudinnehåll i del 1:

  • Vanliga substantiv i skolans värld.
  • Skolrelaterade verb
  • Vanliga fraser och uttryck i klassrumssituationer

Mål del 1:

Att deltagarna ska öka sitt ordförråd kring vanliga ord och fraser som används i skolmiljöer, så att de förstår och kan kommunicera bättre i undervisningssituationer.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

  • Lära sig vanliga substantiv som förekommer i skolans värld både i singular och plural samt i bestämd form
  • Förstå och kunna använda om vanliga verb i olika tempusformer som beskriver vad man gör i skolan
  • Kunna använda några enkla vanligt förekommande fraser i klassrummet

SYFTE

Ökat ordförråd och ökad förmåga till muntlig kommunikation i skolmiljöer behövs både för deltagarna själva i den undervisningssituation de befinner sig nu samt i framtida studier i Sverige. De som är föräldrar till barn i förskole- och skolåldern behöver också förstå vanligt förekommande ord i skolans värld, så att de kan kommunicera med barnens lärare samt förstå skriftlig information från skolan.