Del 4 - Naturen i Sverige

Ett sätt att lära känna Sverige är att uppleva den svenska naturen och lära sig lite om den. Det är roligt att känna till vilka vilda djur man kan möta i naturen om man har tur, namnen på de vanligaste träden och blommorna, vilka vilda bär vi kan hitta och äta, om småkrypen vi stöter på är farliga eller inte o dyl. En viktig sak att veta om Sverige är förstås allemansrätten och hur tillgänglig naturen och friluftsliv är för alla som bor i Sverige.

Huvudinnehåll i del 4 - Naturen i Sverige:

  • Namnen och bilder på vilda djur och småkryp i Sverige.
  • Vanliga träd, vilda blommor och bär i Sverige.
  • Årstidsförändringar i naturen.
  • Allemansrätten.

Mål del 3:

Att deltagarna ska få lite kännedom om svensk natur och känna till vad allemansrätten är.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 4:

  • Vilken typ av natur det finns i Sverige.
  • Känna igen de vanligaste växterna och djuren i Sverige.
  • Veta något om allemansrätten.

SYFTE

Eftersom naturen är så viktig för många svenskar så är det bra att lära sig lite om den så snart man kan när man kommer till Sverige. Att lära sig mer om allemansrätten och hur tillgänglig naturen är för alla är en viktig kunskap om Sverige. Att låta deltagarna lära sig mer om naturen och skapa möjligheter för dem att vara med om positiva naturupplevelser kan vara viktigt ur hälsosynpunkt. Det kan också vara ett sätt att förstå mer om hur många svenskar tillbringar sin fritid och vad naturen kan betyda för människor.