• Förra året bidrog vi med ekonomisk hjälp 36 443 gånger, vi stillade någons hunger 119 578 gånger och vi ordnade 90 511 vårddygn. I år ska vi göra ännu mer. Vill du vara med?

  • En inblick i Sveriges moderna slaveri

    Den arbetsrelaterade människohandeln där livsvillkor helt sätts ur spel.

    Läs mer
  • Vår tidning Stridsropet

    Läs om varför Ulf, Frida och Rafaela blivit medlemmar samt om kåren i Oskarshamn där samarbete och sociala mötesplatser står i centrum – och mycket annat!

    Läs ur senaste numret här

Så här hjälpte vi fler under 2021

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med ett omfattande socialt arbete. Vi riktar oss till människor som har det svårt på olika sätt. Under 2021 har vi arbetat för att ge fler utsatta... Läs mer

Vårt arbete mot hemlöshet

Förutom nattlogi på ett akutboende stödjer vi den som är hemlös och ger kärlek och praktisk hjälp framåt. I vårt uppdrag från kommunen strävar vi alltid mot en högre ambitionsnivå där... Läs mer