Kvinna och man i Sverige

Det här temat ägnar vi oss åt att fundera på hur det är att leva som kvinna och man i Sverige. När man flyttar till Sverige kanske man möter ett annat sätt att tänka och leva när det gäller könsroller och jämställdhet än det man har med sig från sitt hemland. I detta tema får man lära sig om vilka förväntningar det finns på kvinnor och män i Sverige. Man får också mer kunskaper om kvinnors och mäns hälsa.

Att leva som kvinna och man i Sverige är inte alltid lätt. När man flyttar till Sverige kanske man möter ett annat sätt att tänka och leva när det gäller könsroller och jämställdhet än det man har med sig från sitt hemland. I detta tema får man mer kunskap om förväntningar på kvinnor och män i Sverige samt att man även får lära sig mer om både kvinnors och mäns hälsa.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Kvinna och man i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Lagstiftning kring mäns och kvinnors rättigheter.
 • Förväntningar på kvinnor och män i Sverige.
 • Lagar och stöd kring våld i nära relationer.
 • Förebyggande hälsovård för män och kvinnor.

Svenska språket:

 • Ord för män och kvinnor (substantiv och pronomen).
 • Imperativ (uppmaningar).
 • Vanligt förekommande verb kring dessa frågor och verbens tempusformer.
 • Adjektiv för att beskriva utseende.
 • Genetiv.
 • Ökat ordförråd kring jämställdhet och könsroller.
 • Träna läsförmågan och den muntliga kommunikationen.

Deltagarnas livssituation:

 • Mötet med ett Sverige som kämpar för jämställdhet och har ett annat sätt att se på könsroller än de kanske har med sig.
 • Ovana att samtala om kroppen, sexualiteten och relationer i undervisningssituationer.