Sjukvård, apotek och tandläkare - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 2 - Sjukvård, apotek och tandläkare

Sjung

Sjung sånger om viktiga telefonnummer t ex sånger från: https://www.sjungspraket.se/blank

- ”Nummer 112”

- ”Nummer 1177”

Internet

Gå in på https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso--och-sjukvard.html och lär er mer om asylsökandes rätt till sjukvård.

Hörförståelse

Träna hörförståelse genom att du som lärare läser texterna – en i taget – på s 10 och 11 om vårdcentralen, akuten, sjukhus, MVC och BVC. Läs texten. Ställ sedan innehållsmässiga frågor som kan visa om deltagarna förstått det de lyssna på.

Film

Titta på någon av filmerna. Samtala om innehållet efteråt:

Filmen ”Hon har ont. Var har hon ont?” (3,11 min) 

Filmen ”Uttalsdialog, beställa tid hos doktorn” (2,31 min) 

Filmen ”Att söka asyl i Sverige – Hälsa” (1,20 min) 

Filmen ”Besök hos tandläkaren” (2,44 min)

Filmen ”Moa går till tandläkaren” (4, 06 min)

Film ”Hos tandläkaren” (1,23 min) 

Filmen ”Apoteket, recept, nummerlapp” (4, 37 min) 

Filmen ”På apoteket- Läsa och förstå” (5,16 min) 

Filmen ”Vårdcentralen” (5,31 min) om vad händer när man kommer till vårdcentralen https://www.youtube.com/watch?v=b42Pr75zH2Y&list=RDCMUCDmNHpaB25AWvDO9DYZBdNQ&start_radio=1&t=0

Filmen ”Nyanländ – Allmän hälsa” (15,38 min) https://urskola.se/Produkter/195945-Nyanland-Allman-halsa        

Bilder


Om ni vill kan ni jobba med bildstödscheman. På länken https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/edecb997-ff55-46d8-b207-9c6d5be484a7/VGR15900%20-%20Reception%20-%20v%c3%a5rdcentral%20-%20alla%20spr%c3%a5k.pdf?a=false&guest=true  finns många bildstöd (med ord på olika språk) för situationer i möten med den svenska sjukvården.

Rollspel

Gör ett enkelt rollspel om att gå till vårdcentralen där några är patienter, någon är sjuksköterska, en är läkare, en sitter i receptionen.

Utomhus

Gå till ett apotek, en vårdcentral och en tandläkarmottagning. Fundera tillsammans över vad som händer i ett väntrum, vilka saker som finns där, vad man gör när man kommer dit m m. Titta på vilka ord man behöver kunna på svenska då för att göra sig förstådd.

ABC

Träna förståelsen av orden genom att använda ordkort. Det går att använda på många olika sätt. Läs intruktionerna till ordkorten här.