Bo i Sverige

Som asylsökande har man rätt att få hjälp från Migrationsverket med sitt boende, men eftersom dessa bostäder inte är så många och ofta ligger långt ifrån städer där många asylsökande vill bo, så bor de flesta asylsökande i eget boende. Det finns därför stort behov av att få mer kunskaper om hur bostadssituationen fungerar i Sverige. Man behöver också bygga upp ett språk som gör att man kan hantera både sökandet av bostad men också kontakter med hyresvärdar och grannar.

En beige bakgrund med olika saker som kännetecknar att bo i Sverige. På den beigea bilden är det bland annat ett hus, den svenska flaggan, flyttlådor och en nyckel.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Bo i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Regler kring boende i Sverige.
 • Hur man hittar någonstans att bo.
 • Rättigheter och skyldigheter när man bor i Sverige och skillnaden mellan att vara asylsökande till att få uppehållstillstånd samt vad som gäller för svenskt medborgarskap.
 • Vad som händer under asylprocessen, vad som händer om man får uppehållstillstånd eller om man får avslag.

Svenska språket:

 • Behärska språket bättre när de söker bostad, men också i kontakt med grannar och hyresvärd samt Migrationsverket.
 • ORD: Öka ordförrådet kopplat till boende.
 • PRATA: Kunna samtala med andra om sitt eget och andras boende.
 • SKRIVA: Kunna fylla i kontaktuppgifter.
 • LÄSA: Kunna förstå hyreskontakt, bostadsannonser, skriftliga regler kring sitt boende m m.
 • GRAMMATIK: Öva ordningstal, prepositioner, verb i olika tempusformer samt substantiv i bestämd och obestämd form.

Deltagarnas livssituation:

 • Har en mycket osäker bostadssituation, flyttar ofta och är i stort behov av att lära sig att hitta lediga bostäder.
 • Behöver mer kunskap om bostadsregler i Sverige så att de inte blir lurade.
 • Få information om att Migrationsverket kan hjälpa till med boende under asylprocessen om de inte hittar boende själva.
 • Lära sig mer om vilka rättigheter och skyldigheter de har som asylsökande, men också vad som händer om de får uppehållstillstånd samt om de senare blir svenska medborgare.