Resan till Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 1 - Resan till Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet kopplat till transportmedel och resande (s 4, 8) och frågeord (s 9-10)..
 • Grammatikövningar kring vanligt förekommande substantiv och verb i samband med resande (s 5), meningsbyggnad och satsdelar (s 6-8), adjektiv (s 8).
 • Träna på att skriva enkla meningar (s 6), om resan till Sverige (s 8-9).
 • Muntlig övning om att kunna berätta om sin resa till Sverige (s 8).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 1  

ORDKUNSKAP

 • Olika transportmedel: Ta fram och visa bilder på olika transportmedel och träna på de svenska orden för dessa.
 • Gör övningarna med bilder ”Transportmedel – Vad ser du på bilden?” (s 4) där man tränar på substantiv. Lägg gärna till om det heter en eller ett framför substantiven (t ex en bil, ett tåg).
  Gör sedan övningen ”Verb – Vad gör de?” (s 5) om verb kopplat till resande.

GRAMMATIK

 Gör övningen ”En eller ett?” (s 5) där deltagarna får träna mer på vilken artikel det ska vara framför olika transportmedel.

ORDKUNSKAP

Prata om orden ”resa” och ”åka”. Att åka en kort sträcka (t ex åka från sin bostad till ett shoppingcentrum med bil, tunnelbana eller buss) och att resa en längre sträcka (t ex att resa långt bort till en annan del av landet eller till ett annat land med tåg, båt, flyg ect). Visa gärna exempel på hur man kan böja dessa ord språkligt på svenska:

 • En resa (substantiv). Jag åker på en resa.
 • Att resa (verb). Verbet böjs beroende på när det sker: Jag reser till Italien. (nu, presens) Han reste till Sverige (då, preteritum) De kommer att resa tillbaka till sitt hemland (sen, i framtiden, futurum).

GRAMMATIK

Öva på enkel meningsbyggnad genom att göra övningen ”Skriv meningar om bilderna” (s 6). I den övningen tränar ni både på att använda ord för olika transportmedel, men också hur man bygger upp en mening t ex ”En kvinna flyger till Paris”.

 • Läs sedan texten ”Om satsdelar” s 7 och hjälp deltagarna att se vilka olika delar en mening behöver innehålla och vad de olika delarna har för funktion.
 • Gör övningen på s 7 (där man analyserar det man skrev på föregående sida i övningen ”Skriv meningar om bilderna” och försöker upptäcka de olika satsdelarna).

MUNTLIG KOMMUNIKATION OCH/ELLER SKRIVTRÄNING

 Nu ska deltagarna få träna sig på att berätta om sin egen resa till Sverige. Gör detta ett steg i taget i de fyra övningarna s 8-9. Man kan göra det muntligt först och eventuellt skriftligt sedan.

 • Övning 1: Övningen kan göras väldigt enkel om man bara bildar korta meningar och anger transportmedel. Vill man göra den mer avancerad kan man be dem berätta om resan i flera steg med ord som ”först”, ”därefter”, ”sedan” och därmed anger resan i ordningsföljd.
 • Övning 2: Här tränas adjektiv när de försöka beskriva hur resan var. Hjälp dem gärna med hur de kan formulera meningar om detta som t ex ”Det var varmt…”, ”Det var mycket folk/många människor”, ”Jag var rädd”, ”Det var trångt”, ”Det gick bra”, ”Det var skönt” eller annat.
 • Övning 3: Här tränar ni tidsbegrepp utifrån frågan ”När kom du till Sverige?”
  Skriv alla årtalen och datum (åtminstone månad) på tavlan. Skriv dem huller om buller på tavlan först, men ordna dem sedan i kronologisk ordning. Träna då på att ange tid på hur länge de varit här.
  Träna nu på att skriva hela meningar: ”Jag kom till Sverige den 7 februari 2018. Jag har bott i Sverige i 1 år och 6 månader” eller ”Jag har bott i Sverige i ett och ett halvt år”. 
 • Övning 4: Träna på frågeord genom att läsa om detta på s 9 och göra övning 4 skriftligt. Sedan får man träna mer på frågeord på s 10.