Vuxen i Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 4 - Vuxen i Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Övningar som bygger upp ordförrådet kopplat till vuxenliv i Sverige (s 23) och arbete (s 25).
 • Läs texter om vuxnas rättigheter och skyldigheter (s 20-21), vilka regler som gäller när man fyller 18 år (s 22), att hitta någon att leva med samt giftermål (s 24) samt om att arbeta (s 25).
 • Muntlig övning (s 23).

 

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 4  

Viktiga ord att jobb med i del 4:

 • Frihet
 • Ansvar
 • Skyldigheter/rättigheter
 • Arbete
 • Familj, föräldraskap
 • Ekonomi
 • Bostad

MUNTLIG KOMMMUNIKATION: Ta fram och använd bilder om vad det innebär att vara vuxen. Ni kan också utgå från bilderna på s 20 i häftet. Prata om vad ni ser på bilderna.

SVERIGE-KUNSKAP, LÄSFÖRSTÅELSE & ORDKUNSKAP

 Läs texten ”Vad händer när man fyller 18 år och blir myndig?” (s 22). Gör sedan övningen kopplad till den texten ”Vad betyder orden?”  (s 23). Den texten och övningen passar grupper med deltagare som kan ganska mycket svenska. Om texten är för svår så kan läraren på ett enkelt sätt beskriva det viktigaste om vad det innebär att bli myndig.

MUNTLIG KOMMUNIKATION

Gör den muntliga övningen om att vara barn och vuxen i olika länder. Be deltagarna dela med sig av när man betraktas som vuxen i deras hemländer samt om det är skillnad på detta när det gäller pojkar och flickor.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

 Prata om ordet frihet och vad det betyder när man är vuxen. Läs texten ”Man får leva som man vill”. (s 21).
Prata gärna om likheter och skillnader mellan Sverige och deltagarnas hemländer när det gäller friheten att välja hur man vill leva.

REFLEKTION

Låt deltagarna fundera på frågan "Hur vill du leva ditt liv?" Läraren kan hjälpa till med denna reflektion genom att ta upp följande frågeställningar (alternativt skriva dem på tavlan):

 • Hur vill du bo? Bo själv eller tillsammans med andra?
 • Vem vill du leva med?
 • Vill du bilda familj eller inte, skaffa barn eller inte?
 • Kläder och utseende: Hur vill du se ut? Hur vill du klä dig? Vilken frisyr vill du ha?
 • Religion eller inte? Hur vill du vara religiös, mycket eller bara välja vissa delar av religionen?
 • Vad tycker du om olika saker? Vill du påverka andra och samhället i någon fråga, vilken i så fall?

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

 Läs texten ”Alla vuxnas skyldigheter i Sverige” (s 20). Prata om vad ordet ”skyldighet” betyder. Jämför skyldigheter i Sverige och i deltagarnas hemländer.

SVERIGE-KUNSKAP & ORDKUNSKAP

Läs den korta texten och jobba sedan med ordkunskapsövningen på s 25 om att arbeta i Sverige.

Lär mer om andra saker som ett vuxenliv i Sverige innebär i övriga teman i det här undervisningsmaterialet!