Fakta om Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 1 - Fakta om Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet kopplat till fakta om Sverige och vanliga sammansatta ord (s 5, 8).
 • Grammatikövningar kring verb om mat och dryck (s 9) och text + muntlig övning om sammansatta ord (s 8).
 • Läs faktatexter om Sverige (s 4-5), texter om mat och svenskarnas syn på alkohol (s 8-9).
 • Enkla muntliga övningar (s 4-5, 8).
 • Texter (s 4-5, 8-9) och övningar (s 6-7, 8) om Sverige.
 • Övning (s 7)

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 1:              

SVERIGE-KUNSKAP & ORDKUNSKAP: Titta på framsidan av häftet och samtala om: Vad ser ni? På vilket sätt berättar dessa bilder om Sverige?


SVERIGE-KUNSKAP & MUNTLIG KOMMUNIKATION: Titta på bilden av svenska flaggan på s 4 samt texten om den svenska nationalsången. Låt deltagarna prata om sina hemländers flaggor och nationalsånger. Lyssna gärna på svenska nationalsången och ta ev fram texten och prata om vad sången handlar om. Deltagarna får gärna berätta om vad deras hemländers nationalsånger handlar om.


SVERIGE-KUNSKAP, ORDKUNSKAP & MUNTLIG KOMMUNIKATION: Ta fram bilder på svenska flaggan, svensk natur och stad/landsbygd, kungen, typiska svenska symboler m m och bygg upp ordförrådet och lär om Sverige på det sättet. Bilderna kan användas på olika sätt:

 • Ni kan t ex gemensamt titta på en bild i taget och deltagarna får säga vad de ser. Hjälp till med ordkunskapen när det behövs.
 • Ett annat sätt är att dela ut de olika bilderna till deltagarna och låta varje person berätta vad bilden föreställer (utan att visa bilden samtidigt som de berättar).
 • För de mer språkligt avancerade deltagarna så kan man be dem skriva en kort text med några hela meningar (alternativt bara ord) om varje bild.

KARTKUNSKAP: Titta på kartan över Sverige och prata tillsammans om det ni ser (t ex om största städerna, sjöarna, öar, lite om olikheter i klimat, dialekter, befolkningstäthet m m i olika delar av landet). Peka ut de största städerna, sjöarna, öarna. Prata om väderstrecken och peka ut norra, mellersta och södra Sverige.


KARTKUNSKAP: Ta fram en jordglob eller världskarta för att peka ut var på jordklotet Sverige ligger. Be deltagarna visa var deras hemländer ligger.


KARTKUNSKAP & GRAMMATIK: Prata om olika städer i Sverige. Använd Sverige-kartan i rummet. Vilka är stora? Vilka är de tre största städerna? Jobba med att komparera adjektivet stor – större – störst, liten – mindre – minst. Titta på bilder på städer och landsbygd. Lyft fram orden stad, by, landsbygd. Prata om skillnader och likheter mellan att bo i en liten by på landet eller att bo i en stor stad. Låt deltagarna fundera på var de bott i sina hemländer och vilka erfarenheter de har av att bo så.


LÄSFÖRSTÅELSE: Läs texten “Text om Sverige” (s 5) och förtydliga betydelsen av de ord som uppmärksammas i rutan längst ner på sidan.


SVERIGE-KUNSKAP: Gör bildövningen “Till vilken del av Sverige passar bilden?” (s 6) där kända byggnader, symboler och annat finns med som är förknippade med olika delar av Sverige. Gör sedan övningen högst upp på s 7 där deltagarna ska avsluta meningarna.


SVERIGE-KUNSKAP: Vilken mat äts i Sverige? 

 • Be deltagarna komma på så många maträtter eller ingredienser som de kan som förekommer i Sverige.
 • Läs sedan om mat i Sverige på s 8. Jämför gärna med mat i deltagarnas hemländer.
 • Läs sedan texten ”Svenskarna och alkoholen” s 9 och samtala om det. Hur skiljer sig svenskarnas tankar om alkohol med traditioner kring alkohol i deltagarnas hemländer?
 • Jobba med verbövningen (s 9) om verb kopplat till mat och dryck.
 • GRAMMATIK: Prata om vad ett sammansatt ord är och ge exempel. Gör sedan övningen om sammansatta ord kopplat till svensk matkultur (s 8).

MUNTLIG KOMMUNIKATION: Samtala om deltagarnas första bild av Sverige när de kom hit och om hur bilden förändrats över tid. Vad berättar de om Sverige för sina vänner och släktingar som inte bor här?

Fler metoder