Månader och årstider - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 1 - Månader och årstider

Film

Det finns många Youtube-filmer om månader, årstider och datum. Här kommer några tips som ni kan titta på och samtala om dem efteråt:

  • Filmen ”SFI. År, månader, veckodagar och årstider” (7,20 min):
  • Filmen ”De svenska årstiderna” (1,17 min):
  • Filmen ”Månader och årstider” (5 min):
  • Filmen ”Sfi A/B. Datum – läsa, förstå och skriva” (9,55 min):

Filmen ”Nyfiken på Sverige – Naturen” (7,45 min) om naturen, årstider, väder i Sverige https://urskola.se/Produkter/206200-Nyfiken-pa-Sverige-Naturen

Bilder

Samtala kring bilder på årstider och väder i Sverige och jobba med ordförståelse.

Internet

Låt deltagarna titta på filmerna om väder som finns på hemsidan ”Svenska för alla/Swedish for all.” Använd surfplattor, datorer eller deltagarnas egna smartphones och låt deltagarna jobba med de digitala övningarna som finns där. 

Låt deltagare som kan ganska mycket svenska läsa valda delar av boken ”Om Sverige” (kapitel 2 ”Att bo i Sverige” på sitt modersmål under rubrikerna geografi, näringsliv och infrastruktur). Detta kan  skrivas ut i pappersform på de språk som deltagarna kan.

Hörförståelse

Träna hörförståelse genom att du som lärare läser texten ”Vinter i Sverige” på s 7 i häftet. Läs texten. Ställ sedan innehållsmässiga frågor som kan visa om deltagarna förstått det de lyssna på.

Utomhus

Gå ut i naturen till en plats som ni sedan besöker vid flera tillfällen under året och studera årstidsväxlingarna i naturen.

Gör en tipspromenad om årstider, väder och kläder som sätts upp någonstans i närområdet för att träna på eller repetera det ni jobbat med.