Vuxen i Sverige - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 4 - Vuxen i Sverige

Film

Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

”Nyanlända föräldrar – Föräldraskap i det nya landet” (5 min) https://urskola.se/Produkter/211677-Nyanlanda-foraldrar-Foraldraskap-i-det-nya-landet om en pappa från Somalia som berättar om hur föräldraskap i hemlandet och Sverige kan skilja sig åt.

”SOS – skolan och Sverige. Eli” (28 min) https://urskola.se/Produkter/212177-SOS-skolan-och-Sverige-Eli om att som nyanländ vara tonårsförälder i Sverige

”Att uppfostra barn i två kulturer” https://urskola.se/Produkter/211683-Nyanlanda-foraldrar-Att-uppfostra-barn-i-tva-kulturer (6,36 min)

Filmen ”Nyanländ – Arbete” https://urskola.se/Produkter/195944-Nyanland-Arbete (8,32 min) där man får tips om hur man kan söka arbete i Sverige.

Filmen ”Vägen in – jobbet” https://urskola.se/Produkter/211684-Nyanlanda-foraldrar-Vagen-in-jobbet   (5,10 min).

  • ”Meningsfull väntan – Familjen” (3,50 min):
  • Filmen ”Sara och privatekonomin” (3,45 min) + gör hörförståelseövningen kopplad till den filmen:
  • Filmen ”Ekonomi för grundskolan” (8,20 min) svårare och mer innehållsrik:

Samtal

Vad kan vuxenliv i familj kan innebära - samtala om följande frågor  Vad händer när man blir vuxen, enligt texten? (Svar: Man blir självständig, skaffar egen familj, man får barn och blir förälder. Sedan växer barnen upp och flyttar hemifrån. Sedan får man barnbarn och man blir gammal.)

Samtala sedan om följande: Varför lever en del vuxna ensamma? (Svar: De vill leva ensamma. De kanske arbetar mycket och träffar många vänner istället. Andra kanske vill ha familj men träffar inte den rätta eller gifter sig och skiljer sig sedan. En del vuxna bor ensamma för att deras barn är vuxna och har flyttat hemifrån. En del unga vuxna bor ensamma för att de studerar eller arbetar mycket och de vill vänta med att skaffa familj. Gamla/äldre människor bor ofta ensamma för att deras partner dött så de är änkor/änklingar.)

Skriva

Gör ”Diktamen - Vuxenliv”

Bilder

Använd bilder som visar vuxenliv och samtala om dem.