Motion - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 3 - Motion

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet kopplat till s 21-23.
  • Tre grammatikövningar kring adjektiv (s 24).
  • Läs texter om betydelsen av fysisk aktivitet (s 22) och om idrott i Sverige (s 21).
  • Text om möjligheter till idrott och friluftsliv i Sverige (s 21).
  • Skrivövning om egna upplevelser av motion (s 24).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 3

ORDKUNSKAP

Läs den inledande texten på s 21 och lyft fram ordens betydelse i rutan.
Prata om att vi mår bra både i kroppen (fysiskt) och i tankar/känslor (psykiskt) när vi tränar kroppen.

LÄSFÖRSTÅELSE

Samtala om varför det är så viktigt för hälsan att röra på sig. Vad händer med kroppen vid fysisk aktivitet? Vad händer om man mest sitter stilla? Läs texten ”Vad händer i kroppen när vi tränar?” (s 22)

BILDER

Ta fram bilder på olika former av träning och friluftsliv. Lyft fram vad sporten kallas för men koppla också ihop träningsformen med ett verb.

  • Exempel: fotboll Man spelar fotboll.
  • Exempel: Promenad Man promenerar.
  • Exempel: Simning Man simmar.

ORDKUNSKAP

Gör övningen ”Vad kallas idrotterna på bilderna?” (s 23)

SVERIGE-KUNSKAP OCH LÄSFÖRSTÅELSE

Läs texten ”Idrott och motion i Sverige” (s 21).

GRAMMATIK

Öva på hur adjektiv förändras när vi jämför olika saker. Tre övningar om att komparera vanliga adjektiv utifrån bl a texten på s 22 och egna upplevelser av motion.