Del 1 - Att leva i Sverige i olika åldrar

Del 1 är en kort introduktion till temat där vi tränar oss att samtala om vår ålder på svenska samt lär oss ord kopplade till olika åldrar.

Huvudinnehåll i del 1:

  • Vanliga svenska ålderuttryck.
  • Fraser som används när man samtalar om sin ålder.
  • Födelsedatum.

Mål del 1:

  • Att deltagarna ska ha utökat sitt ordförråd kring åldrar

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

  • Hur man uttrycker sig språkligt i ett samtal om åldrar.
  • Hur man kan skriva födelsedatum på olika sätt.
  • Funderat över hur livet i Sverige förändras genom livet från barn till vuxen och tills man blir äldre.

SYFTE

Att kunna samtala om hur gammal man är samt förstå svenska uttryck för olika åldrar är en nödvändighet när man håller på att lära sig svenska. Att kunna skriva födelsedatum och andra datum på olika sätt och förstå när man läser sådant är också en väldigt grundläggande del av läs- och skrivförmågan.