Mitt hemland - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 1 - Mitt hemland

Sång

  • Be deltagarna sjunga en sång från sina hemländer.
  • Uppgift: Översätt den till svenska!

Måla

Måla eller skapa med annat material:
Vad saknar du från ditt hemland?
Vad längtar du mest efter?

Laga mat

Låt deltagarna laga mat från sina hemländer och be dem lära ut till resten av gruppen hur man tillagar rätten och berätta mer om bakgrunden till just den maten. De får då träna sig på att ge instruktioner på svenska, översätta ord för ingredienser och köksredskap samt träna på många verb.

ABC

Prata om orden nation och nationalitet. Träna på hur man säger detta om olika länder. Lägg också till språk. Några exempel:

  • I landet Sverige bor svenskar. I Sverige pratar man svenska.
  • I landet Somalia bor somalier. I Somalia pratar man somaliska.
  • I landet Uzbekistan bor uzbeker. I Uzbekistan pratar man uzbekiska.
  • I Azerbajdzjan bor azerier. I Azerbajdzjan pratar man azeriska.
  • I Iran bor iranier. I Iran pratar man persiska, kurdiska, pashto och andra språk.
  • I Irak bor irakier. I Irak pratar man arabiska och kurdiska.

Skriva

Om din grupp ska skriva ner sin beskrivning av hemlandet kan det vara bra att de får lite råd och hur man kan utveckla sin att utveckla sitt skrivande. 

Fundera

Jobba med övningen ”Ryggsäcken” där man funderar på vad man har med sig i sin mentala ”ryggsäck” utifrån sina livserfarenheter och kultur, vad man vill ha där och vad man vill plocka ur.

Tips: Du som lärare kan först ta med dig en riktig ryggsäck som du fyller med några viktiga saker (eller lappar med ord på) som symboliserar betydelsefulla delar av ditt liv. Plocka upp dem och berätta kort om detta. Prata sedan om symboliken i att vi har mentala ”ryggsäckar” med allt från vårt liv.

Ordna ”Världens fest”! 

Under tiden ni arbetar med temat ''mitt hemland'' så kan ni ordna ''Världens fest''. Festen är till för att deltagarna ska få dela med sig av sitt lands kultur och att vi ska få lära oss av varandra.

Låt deltagarna välja om de vill ta ansvar för något särskilt under festen:  Laga mat, sjunga sånger, visa kläder, ta med föremål, visa bilder, läsa texter eler dyl från sitt hemland.