Hälsa i Sverige

Många asylsökande personer mår inte så bra. Det kan vara både fysiskt och psykiskt. Sömnproblem, bristfällig kost, för lite fysisk aktivitet och psykiska påfrestningar är en del av många asylsökandes liv. Att lära sig mer om friskfaktorer för god hälsa och riskfaktorer som kan leda till att man mår dåligt är därför viktigt. Att under detta tema få mer kunskaper men också praktiskt få pröva på olika motionsformer, laga hälsosam mat, uttrycka sina tankar och känslor på olika sätt m m kan förhoppningsvis bidra till bättre hälsa för deltagarna.

En gulgrön bakgrund med olika saker som kännetecknar en människas hälsa. På den gulgröna bilden är det bland ett par tänder, ett hjärta, grönsaker och ett par glasögon.

När man bor i ett nytt land kan möten med sjukvård, apotek och tandläkare vara svåra att hantera. När man är sjuk eller har ont är man i en extra utsatt situation. Därför är det bra att tidigt få träna på hur man kommunicerar i sådana situationer samt få kunskap om hur sjukvårdsystemet i landet fungerar. Det är också viktigt att få information om vilken vård en asylsökande person kan få.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Hälsa i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Hur sjukvård, apotek och tandvård fungerar i Sverige. Viktiga telefonnummer och vart man vänder sig om man behöver vård eller rådgivning.
 • Hur man bokar tid.
 • Om möjligheter för idrott och motion i Sverige.
 • Hälsosam mat ur ett svenskt perspektiv.
 • Var man kan få hjälp om man mår dåligt psykiskt.

Svenska språket:

 • Öka ordförrådet kopplat till kroppen, olika undersökningar och hälsotillstånd, fysisk aktivitet, mat och psykisk hälsa.
 • Träna muntlig kommunikation i samband med möten i vården och tidsbokning.
 • Grammatiska övningar kring substantiv i bestämd form och obestämd form samt verb kopplat till kroppsdelars funktioner och fysisk aktivitet.
 • Lära sig fler adjektiv och hur adjektivets ändelse påverkas av substantivets genus (en eller ett) samt komparation av adjektiv.
 • Ord för olika känslouttryck.

Deltagarnas livssituation:

 • Sjukvård för asylsökande.
 • Mer kunskaper om behovet av sömn, fysisk aktivitet och näringsriktig mat.
 • Hur man kan må psykiskt under asylprocessen.
 • Vad man kan göra för att må bättre under när livet är svårt.