Del 1 - Mitt hemland

I del 1 lär vi oss mer om varandras hemländer. Vi lär oss de svenska orden för olika länder och språk. Deltagarna får muntligt och skriftligt beskriva länderna de kommer ifrån. I undervisningen få deltagarna fundera på vad de saknar och vad som är positivt med hemländerna. Vi ger också möjlighet att ta reda på mer om vad som har hänt i länderna sedan deltagarna flyttade från sina länder.

VAD (innehåll):

Huvudinnehåll i del 1:

  • Kartkunskap.
  • Berätta om sitt hemland för andra.
  • Fokusera på det positiva i hemlandet.
  • Reflektion kring att flytta från och flytta till.
  • Öka ordförrådet.
  • Träna meningsbyggnad.

Mål del 1:

Att deltagarna ska få möjlighet att tänka på sitt hemland med lite distans och kanske få in några ljusare nyanser i sin bild av landet de har lämnat.  Att de ska utvecklas språkligt genom att beskriva sitt hemland på svenska för andra och när de tar del av andras beskrivningar av sina länder.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

  • Sitt eget och andras hemländer.
  • Träning i att muntligt och skriftligt beskriva något som är välkänt för deltagaren men kanske okänt för lyssnaren/läsaren.
  • Ord och fraser som är viktiga när man beskriver sig själv och sin bakgrund.

VARFÖR (syfte):

Att hitta de svenska orden och kunna formulera sig begripligt för andra är naturligtvis en av de viktigaste delarna när man lär sig ett nytt språk. Då kan det vara bara att träna på detta genom att berätta om något välkänt och betydelsefullt, i detta fall sitt eget land. Syftet med del 1 är också att få deltagarna att fundera mer över sitt land nu när det har gått ett tag sedan de lämnade landet. Många har en väldigt mörk bild av sitt hemland och det är därför de medvetet har lämnat det. För att nyansera bilden något så är det bra att få hjälp att se de positiva sidorna av landet också. Dessutom bör man bli påmind om att ett land förändras och utvecklas över tid. Om det var 1-2 år sedan de lämnade landet så har det troligtvis hänt en  del där, kanske till och med något avgörande som nu går i mer positiv riktning än när de bodde där. Detta kan vara en del av den mentala förberedelsen för att eventuellt behöva återvända dit igen.