Del 2 - Vilka får bo i Sverige

Del 2 handlar om att medvetandegöra deltagarna om att det krävs tillstånd för att få bosätta sig i Sverige. Vi lär oss om att det finns olika typer av tillstånd att söka och vad som krävs för att man ska få ett positivt svar från Migrationsverket på de olika formerna av ansökan. Vi ger också chansen för deltagarna att öka sitt ordförråd kring ord som de behöver förstå i sin kontakt med Migrationsverket.

Huvudinnehåll i del 2:

  • Olika sorters tillstånd för att få bo i Sverige.
  • Visum.
  • Svenskt medborgarskap.
  • Vanligt förekommande substantiv kopplat till att flytta till Sverige. Träna på bestämd och obestämd form.
  • Verb kopplat till att flytta till Sverige.

Mål del 2:

Att deltagarna ska känna till vilka regler Sverige har för utländska medborgare som vill bo här och vilka olika typer av tillstånd man kan söka om man vill flytta till Sverige.  

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

  • Om vilka tillstånd man kan söka för att få bo i Sverige.
  • Om vad det innebär att vara asylsökande.
  • Öka ordförrådet kring ord som förekommer i kontakt med Migrationsverket.
  • Om substantiv och verb som är aktuella för temats innehåll.

SYFTE

Det är viktigt att förstå reglerna för vilka som får bosätta sig i Sverige samt att få veta att det finns fler typer av tillstånd än asyl att söka om man vill flytta till Sverige. Om man dessutom får mer information om vilken typ av tillstånd man har sökt kanske det kan underlätta förståelsen för varför man får eller inte får uppehållstillstånd i Sverige utifrån sin asylansökan.