Man i Sverige - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 2 - Man i Sverige

Sverige

Låt deltagarna få välja någon känd svensk man och ta reda på så mycket som möjligt om honom. Redovisas muntligt eller skriftligt.

Rollspel

Fundera över hur ni tänker er att en man ska vara. Gör några dramaövningar om detta.

Prata

Intervjua någon man i Sverige om hur mansrollen och låt deltagarna på så sätt träna sig i att ställa frågor och konversera på svenska. Be dem återberätta detta muntligt eller skriftligt.

Internet

Lär er mer om mäns hälsa och hur man kan göra för att må bra både i kroppen och psykiskt. Sök information på nätet, hitta statistik och artiklar om det.

Bilder

Använd bilder som visualiserar det ni pratar om. Det kan vara pappalediga män, män som jobbar med både inom traditionellt manliga branscher men också i kvinnodominerande yrken, män som gör olika typer av vardagssysslor i ett hem, män som valt olika typer av klädstilar och utseenden m m.

Film


Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

Filmen ”Föräldraskap i det nya landet” om en somalisk man som pratar om papparollen https://urplay.se/program/211677-nyanlanda-foraldrar-foraldraskap-i-det-nya-landet (5,01 min).

  • Filmen ”Varför jämställdhet?” om att männen också vinner på jämställdhet (4,55 min):
  • Filmen ”Om att ta sig fram i en ny kultur” om en manlig polis som kom som flykting till Sverige (11,07 min):
  • Filmen ”Pappaliv” där några svenska män pratar om att vara pappa (22, 04 min):
  • Filmen ”Röster om manlighet – Män och psykisk hälsa” (3,18 min):
  • Filmen ”Röster om manlighet – Män i förskolan” (3,18 min):
  • Filmen ”Röster om manlighet – En pappa berättar” (3,17 min):