Kroppen - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 1 - Kroppen

Film

Det finns många Youtube-filmer om kroppsdelarna.
Här kommer några tips som ni kan titta på och samtala om dem efteråt:

  • Filmen ”Kroppen, uttal” (6,31 min)
  • Filmen ”Kroppens yttre delar” (4,36 min)
  • Filmen ”Kroppen SFI del 2, meningar om kroppen” (9,46 min)

Sjung

Sjung sånger om kroppen, t ex sånger från https://www.sjungspraket.se/blank

  • ”Kroppen är fantastisk”
  • ”En hand, två händer”

Andra sånger som kan passa: ”Huvud, axlar, knä och tå” och ”Hela kroppen är till för att lära”.

Internet

Visa appen ”Hej kroppen!” som är en del av Hej svenska-materialet som deltagarna kan jobba med när de inte är på skolan. (Titta gärna på Youtube-filmen med instruktioner:

Den appen är en interaktiv övningsmöjlighet som deltagarna laddar ner gratis på sina telefoner (via Itunes eller Play Butik) och övar på ord som har med kroppen att göra.