Familj i Sverige

I det här temat lär vi oss många ord kopplade till familjeliv, men också olika frågor som berör att leva som singel eller leva tillsammans med någon annan. Vi berör lagstiftning om familj och relationer, om att olika familjekonstellationer är tillåtna i Sverige, om jämställdhet i familj och samhälle samt om att bli förälder.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Familj i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Olika familjekonstellationer och friheten att välja hur man vill leva i Sverige.
 • Svensk lagstiftning kring relationer och familjeliv.
 • Samhällsstöd under och efter graviditeten.
 • Föräldrarnas ansvar för sina barn men också samhällets ansvar för alla barn.
 • Synen på könsroller och jämställdhet i Sverige.

Svenska språket:

 • Ökat ordförråd kopplat till relationer och familj.
 • Vanligt förekommande substantiv och verb i samband med familjeliv.
 • Träna läsförståelse.
 • Öka sin förmåga till muntlig kommunikation genom att träna sig på att sammanfatta och återberätta innehållet i en text.
 • Lära sig mer om bindeorden och, men, eller.

Deltagarnas livssituation:

 • Bearbeta frågor kring att vara förälder i ett nytt land.
 • Hur asylsökande barn och föräldrar kan få stöd från samhället.
 • Få kunskap om friheten i Sverige att välja hur man vill leva sitt liv t ex när det gäller familjeliv och relationer.