Hälsosam mat - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 4 - Hälsosam mat

Film

Titta på filmer som visar exempel på hur mat påverkar vår hälsa:

Filmen ”Att hålla sig frisk” (6,36 min) Prata sedan om frågan: Vad gör du för att må bra?

Filmen ”Orka plugga – Förbered frukosten” https://urplay.se/program/195716-orka-plugga-forbered-frukosten (5,06 min)

Sjung

Sjung sånger om varför vi behöver äta t ex sånger från: https://www.sjungspraket.se/blank

- ”Matrapen”

Skriva

SKRIVUPPGIFT: Skriv en text som förklarar vad ordet vegetarian betyder. Skriv olika orsaker till varför människor väljer att bli det. Kan du själv tänka dig att vara vegetarian? Varför/varför inte?

Träna stavning genom att göra diktamen av texten ”Diktamen: Hälsosam mat” . Läraren läser en mening och deltagarna ska försöka skriva det de hör. Sedan skriver läraren upp meningen på tavlan och deltagarna får själva rätta sin text. Prata om varför orden stavas som de gör, vilka ord som är sammansatta m m.

Laga mat

Laga hälsosam mat tillsammans. Träna ord för köksredskap, ingredienser, verb, att läsa recept och följa instruktioner.

Utomhus

Gå till närliggande livsmedelsaffär och ge uppdrag. Exempel: leta efter nyckelhålsmärkta produkter, hämta bröd som är hälsosamt/mindre hälsosamt, hämta det minst nyttiga i affären. Om du vill köpa mat med mycket vitaminer, vad kan man köpa då? Vad betyder det när det står fullkorn på produkten? m m.

Hörförståelse

Lyssna på text om socker i boken  ”Språkvägen – för SFI kurs B” s 111

i kapitlet om hälsa på https://www.sprakvagen.se/b/