Äldre i Sverige - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 5 - Äldre i Sverige

Bilder

Använd bilder på äldre personer, hjälpmedel man kan behöva när man blir gammal, färdtjänst, dagverksamhet, äldreboenden m m.

Internet

Gå in på Vårdguidens hemsida och läs mer om äldres hälsa: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/vard-nara-dig/vard-for-aldre/

Läs texten om att åldras i Sverige på https://www.informationsverige.se/sv/omsverige/att-aldras-i-sverige/

Hörförståelse

Träna hörförståelse genom att du som lärare läser någon av texterna i del 5. Läs texten. Ställ sedan innehållsmässiga frågor som kan visa om deltagarna förstått det de lyssna på.

Film


Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

  • Filmen ”Att bli gammal” (7,13 min):
  • Film om äldreboende (3,44 min):
  • Film om att arbeta som undersköterska med äldre personer (11,08 min). Den första delen beskriver bra hur äldreomsorgen fungerar i Sverige. Den andra delen av filmen är en grammatikdel (på ganska svår nivå).