Arbete i Sverige

Att få jobb är en angelägen fråga för många asylsökande. Därför är det viktigt att tidigt få lära sig om hur svenskt arbetsliv fungerar samt öka ordförrådet kopplat till arbete. I detta tema får deltagarna möjlighet att lära sig grunderna om detta i form av olika typer av övningar och texter. De får också praktiskt träna på hur man söker jobb i Sverige och tips om hur man kan öka sina chanser att få jobb. Att lära sig om vilka lagstiftade regler som gäller för arbetstagare och arbetsgivare i det nya landet är viktigt, eftersom risken är stor att de utsätts för arbetskraftsexploatering. Genom informationstexter och fiktiva berättelser får deltagarna möjlighet att bearbeta sådana frågor.

En gul bakgrund med olika saker som kännetecknar att arbeta. På den gula bilden är det bland annat en portfölj, en klocka, en dator och ett kuvert.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Arbete i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Arbetslivets regler kring arbetstider, lön, övertid, uppsägning, semester, olika anställningsformer m m.
 • Vilka regler som gäller för asylsökande som vill arbeta i Sverige.
 • Hur man söker jobb i Sverige.
 • Vart vänder man sig om man behandlas dåligt på sin arbetsplats.

Svenska språket:

 • Öka ordförrådet kopplat till arbetsliv i Sverige.
 • Kunna samtala om vad man jobbar med.
 • Grammatik (Verb + Hur en- och ett-ord påverkar bestämd form, adjektiv och pronomen).
 • Förbättra läsförståelsen av anställningskontrakt och platsannonser.
 • Öka skrivförmågan genom träning i att skriva CV och personligt brev.

Deltagarnas livssituation:

 • Behov av att lära sig vilka allmänna regler som i arbetslivet samt vad som gäller för arbete i Sverige för icke-medborgare.
 • Minska riskerna för att bli utnyttjad i arbetslivet.
 • Veta vart man kan vända sig om man blir dåligt behandlad.
 • Förstå riskerna med och konsekvenserna av att jobba svart.