Del 3 - Skatter i Sverige

Huvudinnehållet i del 3 handlar om att få en enkel introduktion om hur skattesystemet i Sverige fungerar; om vad skatt är, vad den används till, varför man behöver betala skatt och hur man gör för att betala skatt även om man inte har ett personnummer.

Konsekvenserna av att arbeta utan att betala skatt lyfts också fram i texterna ”Zahra erbjuds att jobba svart” samt ”Att jobba svart, vad betyder det?” s 28-29.   

Huvudinnehåll i del 1:

 • Skatt på arbete och skatt på varor/tjänster (moms).
 • Vad används skatterna till?
 • Hur mycket skatt betalar man?
 • Konsekvenserna av svartjobb.

Syfte del 3:

 • Att deltagarna ska få enkel information om vad skatterna används till i Sverige och varför alla som arbetar behöver betala skatt.

Det här vill vi att de ska lära sig mer om i del 1:

 • Vad skatt är och vad den används till.
 • Varför det är viktigt att betala skatt.
 • Konsekvenserna på av att ”jobba svart”.
 • Vad ett samordningsnummer är.

SYFTE

 • För att förstå varför skatten i Sverige är relativt hög så behöver man förstå mer om vad skatten i Sverige används till.
 • Det är svårt men viktigt att lära sig hur man betalar skatt i ett nytt land.
 • Kunskap och samtal behövs också kring att ”jobba svart” och dess konsekvenser.