Del 1 - Köpa och handla

Del 1 syftar till att bygga upp ett vardagsspråk och en förståelse för det grundläggande man behöver veta när man handlar i Sverige. Huvudinriktningen på denna del är att bygga upp ordförrådet kring pengar och att handla.

Huvudinnehåll i del 1:

  • Sedlar och mynt.
  • Att handla i en affär eller på nätet.
  • Olika betalningssätt.

Mål del 1:

  • Att deltagarna ska få ökat ordförråd för att kunna handla och hitta var man kan köpa olika saker.
  • Att deltagarna får stöd i hur man agerar i en butik i Sverige.

Det här vill vi att de ska lära sig mer om i del 1:

  • Hur sedlar och mynt ser ut i Sverige.
  • Olika betalningssätt.
  • Det viktigaste om hur man handlar i affärer i Sverige och på nätet.
  • Skillnader mellan olika typer av affärer och veta var man kan köpa olika saker.
  • Fraser och viktiga ord som förekommer när man handlar i affärer.

SYFTE

För att få ett fungerande vardagsliv krävs både språklig förmåga och förståelse för hur man handlar och betalar i Sverige.