Mitt hemland - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 1 - Mitt hemland

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Övningar som bygger upp ordförrådet kopplat till länder, språk och nationalitet (s 4, 6).
 • Läs text om modersmålets betydelse för människans identitet (s 9).
 • Träna på att fylla i blanketter där man också anger nationalitet m m (s 5) samt att skriva en egen text om hemlandet (s 8).
 • Muntligt berätta om sitt hemland (s 8).
 • Söka information om vad som hänt i hemlandet (s 8) och om det finns organisationer som kan vara till hjälp när man flyttar hem.
 • Text om modersmålsundervisning i Sverige (s 9).
  Symbol: Kartkunskap. Text och övning (s 4, 7).

 

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 1           

MUNTLIG KOMMUNIKATION & KARTKUNSKAP

Skriv frågan ”Vilket land kommer du ifrån?” på tavlan och låt alla svara på den.

 • Använd en stor världskarta och låt deltagarna visa och berätta om var deras hemländer ligger. Skriv upp den svenska stavningen på de länder som nämns.
 • Kanske är de några i gruppen som är födda i ett land men sedan bott i andra länder innan de kom till Sverige?

ORDKUNSKAP & KARTKUNSKAP

Skriv upp namnen på olika världsdelar på tavlan.

 • Man kan göra lappar med världsdelarnas namn skrivna på, om man vill. Dela ut en lapp var till några av deltagarna och låt dem sätta lapparna på rätt världsdel.
 • Jobba sedan med övningen ”Världsdelar” (s 7) samt om några länders flaggor (s 6). På det sättet lär de sig lite mer om andra länder än sitt eget, får träna sin kartkunskap och får hjälp med svensk stavning och uttal för olika länder.

ORDKUNSKAP & MUNTLIG KOMMUNIKATION

Låt deltagarna måla flaggor från sina hemländer! Träna på ord för färger och symboler genom det! Låt deltagarna beskriva varandras flaggor utifrån färger, symboler o dyl.

ORDKUNSKAP

Titta på orden på s 4 i häftet och förtydliga ordens betydelse.
Låt deltagarna få berätta om sig själva utifrån följande meningar:

 • Jag är född i ………….. (ursprungsland).
 • Jag pratar ………….. (modersmål).
 • Jag är …………….. (nationalitet).

Prata om orden nation och nationalitet. Träna på hur man skriver:

 • I landet Sverige bor svenskar. I Sverige pratar man svenska.
 • I landet Somalia bor somalier. I Somalia pratar man somaliska.
 • I landet Uzbekistan bor uzbeker. I Uzbekistan pratar man uzbekiska.
 • I Azerbajdzjan bor azerier. I Azerbajdzjan pratar man azeriska.
 • I Iran bor iranier. I Iran pratar man persiska, kurdiska, pashto och andra språk.
 • I Irak bor irakier. I Irak pratar man arabiska och kurdiska.

SKRIVTRÄNING

Träna sedan på att skriva om sig själv (s 5) där man fyller i sina kontaktuppgifter på en blankett. I detta fall tränar vi särskilt på orden ”ursprungsland”, ”nationalitet” och ”modersmål”.

ORDKUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Prata om vad ordet modersmål betyder och varför det är så viktigt att behålla det språket samt att deras barn får lära sig det även om de nu bor i Sverige. Läs texten ”Modersmålsundervisning i Sverige” s 9.

MUNTLIG KOMMUNIKATION

Hur berättar man på svenska om sig själv utifrån sitt ursprung? Träna på att avsluta meningarna: ”Jag kommer från…. ” eller ”Mitt hemland är….” ”Jag har flyttat från …. till Sverige” ”Jag lämnade …. för att…” ”Mitt modersmål är….”, ”Jag kan också fler språk nämligen ………………….”.

MUNTLIG KOMMUNIKATION & SKRIVTRÄNING

Nu ska deltagarna få träna sig på att berätta om hemlandet.

 • Man kan göra det på flera sätt, t ex genom att göra övningen på s 8. För nybörjare så är detta en svår övning, så man kan välja ut några av frågorna som man förenklar och låter deltagarna svara bara på dem.
 • Man kan med fördel låta deltagarna måla en bild över sitt land eller visa foton från hemlandet för att lättare och tydligare kunna beskriva sitt land.
 • Man kan uppmana deltagarna att ta med sig något från sitt hemland, visa ett Youtube-klipp från sitt land, sjunga en känd sång eller dansa en folkdans från landet eller dyl.
 • För deltagare som kan mer svenska är övningen på s 8 en lämplig skrivövning.

GRAMMATIK (svårare)

Öva på olika adjektiv man kan använda när man beskriver ett land (stort-litet, fattigt-rikt, varmt-kallt, bergigt - platt, rättvist – orättvist, jämlikt - ojämlikt).

REFLEKTION & MUNTLIG KOMMUNIKATION

Låt deltagarna få fundera på vad de tycker om sina länder och hjälp dem nu att fokusera på det positiva: Vad är bäst med ditt hemland? Vad saknar du? Vad längtar du efter? Utgå gärna från frågorna på s 4 i häftet, men lägg gärna till fler frågor som t ex: Vad skulle du visa oss om vi kom på besök i ditt land? Vilka positiva saker bör man se till att få uppleva om man reser dit? Lista de tio bästa sakerna med ditt hemland. Detta kan göras muntligt eller skriftligt.

 • Be dem sedan berätta om detta för gruppen. Ni kan ta en fråga i taget och gå laget runt eller skriva upp fler frågor på tavlan som deltagarna får fundera på eller svara skriftligt på.
 • Låt deltagarna sedan en i taget besvara frågan. Jämför gärna med varandra. Likheter och skillnader i beskrivningarna? Vad beror det på?

Målet med detta är att deltagarna ska få mer språklig träning i att beskriva något för andra på svenska. Men vi vill också ge möjlighet för deltagarna att reflektera om sitt hemland nu efter att de har lämnat landet och att försöka se de positiva delarna.

SKRIVTRÄNING

Jobba med en skrivövning utifrån följande meningar kopplade till deltagarnas hemländer. Be dem avsluta följande meningar:
Jag saknar....
Jag tycker om …..
Jag är glad över att ....
Jag är ledsen för att...
Jag hoppas att...

DIGITAL KOMPETENS - INFORMATIONSSÖKNING

Vad har hänt i ditt hemland sedan du flyttade därifrån? Låt deltagarna göra internet-övningen på s 8 (lämplig som hemuppgift) och sedan redovisa det muntligt eller skriftligt för gruppen. Uppmana dem att söka information på sitt eget språk, men att sedan översätta det viktigaste på svenska så att de kan redovisa detta för andra sedan. Uppgiften kan med fördel göras i par eller mindre grupper om det är flera från samma land i gruppen.

ORDKUNSKAP (svårare)

Prata om orden: land, hemland, nytt land, modersmål, kultur, invandra och utvandra m m. Vad innebär det att ett land är ens hemland? Att man är född där, har bott största delen av sitt liv där, är medborgare där, känner sig hemma där? Prata om att vara medborgare i ett land och vad det innebär.

REFLEKTION & MUNTLIG KOMMUNIKATION: (Svårare)

Vad har man gemensamt med andra i sitt hemland?

 • Pratar samma språk/förstår varandra – men i många länder finns flera språk.
 • Delar kanske kultur och religion/förstår varandra – men i många länder finns olika religioner och kulturer.
 • Har gemensam historia och högtider/förstår varandra – men i många länder kanske man firar olika högtider beroende på religion, etnisk tillhörighet.
 • Liknar varandra utseendemässigt t ex hudfärg o dyl/identifierar sig med varandra – men i många länder finns olika folkgrupper med skiftande utseende.
 • Får de rättigheter som medborgare har i landet – men i många länder diskrimineras olika grupper och behandlas inte lika.
 • Känner sig hemma där.
 • Övrigt.

REFLEKTION & MUNTLIG KOMMUNIKATION

Prata om och jämför begreppen att "flytta " ett nytt land och "flytta " sitt hemland. Vad är lättast/svårast? Vad är svårt när man flyttar till ett nytt land? Vad är svårt att lämna när man flyttar från sitt hemland? Dela erfarenheter.
(För de grupper som kan så kan de få skrivna ner egna svar på dessa frågor och sedan läsa upp sin text för varandra. Andra grupper kan bara ta det muntligt. Gör gärna en tankekarta på whiteboardtavlan med nyckelord som sägs.)

MUNTLIG KOMMUNIKATION

Reflektera och samtala om att leva med sitt hemlands kultur i ett annat land. Om ni vill kan ni bara samtala lite öppet utifrån nedanstående frågeställningar. Eller så ger du som lärare en fråga i taget (skriv frågan på tavlan) som deltagarna tyst får tänka på (alternativt skriva om, ifall de klarar det) innan de delar med sig till varandra om sina egna tankar.

 • Är det bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt att behålla sin kultur när man flyttar till ett annat land? Får/kan man behålla sin kultur när man lever i Sverige? Vad är lätt och svårt? Samtala om Sverige som ett mångkulturellt land med rättigheter att välja sitt liv, vilken religion man har m m.
 • Hur gör man för att bevara sitt hemspråk: Läs igen texten om ”Modersmålsundervisning i Sverige” (s 9). Samtala om: Varför är det viktigt att barn som flyttat hit från andra länder och som växer upp i Sverige ändå får lära sig sitt modersmål?