Del 3 - Högtider och traditioner

Del 3 tar upp de vanligaste högtiderna och traditionerna i Sverige. Vi lär oss om vad vi firar, kortfattat om vilka traditioner vi har kring högtiderna samt när på året de infaller.

Huvudinnehåll i del 3:

  • Höstens högtider.
  • Vinterns högtider.
  • Vårens högtider.
  • Sommarens högtider.

Mål del 3:

  • Att få en överblick över när på året olika högtider infaller och vilka traditioner man har kring dem.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 3:

  • Lära sig vad orden högtid och tradition betyder.
  • Känna till namnet på de vanligaste svenska högtiderna och kortfattat om hur man firar dem.
  • Veta när på året olika högtider infaller.

SYFTE

När man flyttar till ett nytt land är högtiderna och traditionerna en viktig del av informationen om landet. Att få lite kunskap om de hjälper till att förstå vad som händer i ett land vid olika tillfällen under ett år samt vad människorna i landet tycker är viktigt att fira.