Del 1 - Resan till Sverige

I del 1 får deltagarna träna sig att berätta om sin resa till Sverige. De ökar sitt ordförråd, men utvecklas också språkligt om hur man bygger meningar. Deltagarna får även lära sig olika frågeord som är viktiga i all dialog.

Huvudinnehåll i del 1:

  • Olika transportmedel.
  • Vanliga fraser i samband med resande.
  • Min resa till Sverige.
  • Satsdelar.
  • Frågeord.

Mål del 1:

Att deltagarna ska kunna återberätta en händelse (här: sin resa till Sverige) och därmed utvecklas språkligt när det gäller meningsbyggnad och ord kopplat till resande.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

  • Ökat ordförråd när det handlar om resande (t ex transportmedel, länder, verb, fraser).
  • Bli bättre språkligt rustade att kunna berätta om sin egen resa till Sverige.
  • Kunna reflektera över sin resa till Sverige.

SYFTE

Att kunna återberätta en händelse man varit med om är en viktig del av att kunna använda språket. Därför är det viktigt att få hjälp med att lära sig att göra det på det nya språket man håller på att lära sig. När händelsen dessutom är en sådan avgörande händelse som när man reste från sitt hemland för att börja ett nytt liv någon annanstans, så har det dessutom en bearbetande funktion att få berätta om resan till Sverige.