Skatter i Sverige - Fler metoder

Här finns fler metoder på hur man kan arbeta med Del 3 - Skatter i Sverige

Film

Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

Bilder

  • Jobba med bilderna i häftet om vad skatten används till i Sverige.
  • Titta på bilden med logotypen från Skatteverket. Prata om vad de gör, vad en deklaration är och hur viktigt det är att betala skatt på ett arbete och en ev förmögenhet man har i Sverige.

Prata

Samtala om och be deltagarna jämföra med hur reglerna är i deras hemländer kring skatt.