Del 1 - Kvinna i Sverige

Del 1 handlar om att lyfta fram hur det är att leva som kvinna i Sverige och vilka rättigheter kvinnor har i vårt land, inte minst rätten till sin egen kropp. Det berör också kvinnans kroppsliga förändring genom livet, vilka sjukdomar som många kvinnor drabbas av samt hur det svenska samhället genom att erbjuda kvinnor undersökningar och annat försöker motverka dessa sjukdomar.

I del 1 får deltagarna även veta mer om lagstiftningen kring våld mot kvinnor samt vilket stöd kvinnor kan få i Sverige om de drabbas av det.

Huvudinnehåll i del 1:

 • Ord om kvinnor (substantiv och pronomen).
 • Kvinnors rättigheter i Sverige.
 • Kvinnans kropp (förändringar genom livet och rätten till sin kropp).
 • Svenska lagar om våld mot kvinnor.
 • Kvinnors hälsa:
  • Sjukdomar som drabbar kvinnor oftare än män.
  • Hur förebygger man sjukdomarna (undersökningar, äta viktiga näringsämnen m m).

Mål del 1:

Att deltagarna ökar sitt ordförråd, förstår mer om kvinnors rättigheter i Sverige, får lära sig mer om kvinnors hälsa samt hur svenska samhället arbetar för att förebygga kvinnors ohälsa både när det gäller sjukdomar och våld mot kvinnor.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 1:

 • Ökat ordförrådet när det gäller rättigheter, men också ord kopplat till kroppen samt den kvinnliga kroppens förändring genom livet.
 • Blivit mer medvetna om att kvinnor och män har samma rättigheter i Sverige.
 • Fått mer kännedom om sjukdomar som kan drabba kvinnor och vad man kan göra för att förebygga detta.
 • Reflekterat över rätten till sin kropp, sin sexualitet och hur det svenska samhällets lagar stödjer detta.
 • Fått veta mer om lagstiftningen i Sverige kring våld mot kvinnor samt vilket stöd kvinnor kan få om de utsätts för våld.

SYFTE

Vilka rättigheter kvinnor har varierar mycket runt om i världen. När man flyttar till Sverige är det ett av de viktiga områden som både kvinnor och män behöver lära sig; friheten att som kvinna välja sitt liv, sitt arbete, sin familjesituation, sina kläder och i synnerhet rätten till sin egen kropp. Man behöver få mer kunskaper om hur detta påverkar lagstiftningen, arbetsliv, familjelivet och annat.

Många deltagare har också haft bristfällig undervisning i sina hemländer om vad som händer i kvinnans kropp genom livet och är därför i behov av mer kunskap om hur kvinnans kropp fungerar.