Hur fungerar Sverige? - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 3 - Hur fungerar Sverige?

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Texter om demokratin i Sverige (s 13, 20), riksdagen (s 14), statsministern och regeringen (s 15), monarkin (s 16) och kommunerna (s 18-19).
  • Grammatikövningar kring pronomen (s 15, 17).
  • Läsa och förstå texter om det svenska statsskicket (s 13-16, 18-20).


Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 3:
 

LÄSFÖRSTÅELSE

 Skriv upp orden ”demokrati” och ”diktatur” på tavlan. Fråga deltagarna om de vet vad orden betyder.

  • Läs sedan texten ”Folket bestämmer” (s 13) och förtydliga innebörden i orden med fet, lila stil.
  • Samtala om hur det är i deltagarnas hemländer och definiera dem som demokratier eller diktaturer.
  • Läs texten på s 20 och fördjupa bilden av vad ordet demokrati innebär, nämligen frihet att välja sitt eget liv och att kunna få vara den man är samt vara med och påverka andra i samhället. Prata om vad åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och informationsfrihet är.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Titta på bilderna på sid 14 (Du kan också ta fram fler bilder på Riksdagshuset eller kanske gå dit på studiebesök om ni bor i närheten?). Vilken byggnad visar bilderna? Har deltagarna varit där, utanför eller inuti? Vad gör man där? Vilka jobbar där? Läs texten på sidan och be gärna deltagarna berätta om parlamenten i sina hemländer.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Visa bilder på statsministern och regeringen. Fråga om deltagarna vet vilka personerna är. Prata om att vi inte har president i Sverige utan statsminister och en regering. Läs texten ”Statsministern och regeringen” på s 15.

GRAMMATIK

Gå igenom rutan om pronomen på s 15 och träna på det på olika sätt. Använd gärna bilder på kända politiker som exempel och träna på att använda rätt pronomen.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

Titta på personerna och byggnaden på bilderna på s 16. Kolla med deltagarna om det vet vad bilderna föreställer. Visa också bilder på kronprinsessan Viktoria och övriga kungafamiljen. Förtydliga vem som är vem och prata kort om svensk monarki innan ni läser texten ”Sverige är en monarki” på s 16. Prata om att kungen i Sverige inte har något politisk makt, utan är en representant för Sverige. Jämför gärna två bilder, en på statsministern och en på kungen, och förklara skillnaden mellan dessa roller.

GRAMMATIK

 Fortsätt att träna på pronomen om svenska kungahuset och monarkin på s 17. Gör först övning 1 och repetera personliga pronomen. Gå sedan vidare till att träna på possessiva pronomen i övning 2.

KARTKUNSKAP

 Titta på en Sverige-karta. Prata om att landet är indelat i mindre delar som kallas för kommuner. Visa gärna en bild på Sverige indelat i landskap.

Övning: Be deltagarna ta reda på vilken kommun de bor i och var den ligger på kartan.

LÄSFÖRSTÅELSE

 Titta först på bilderna på s 19 och tala om vad ni ser. Allt det som syns på bilderna bekostas och finns i kommunerna. Läs texten “Kommuner i Sverige” (s 18-19) och samtala om det. Läs särskilt faktarutan om vad ett medborgarkontor är. Gå gärna till ett sådant och få mer information om vilken hjälp man kan få där!

KARTKUNSKAP

Titta också på en kartbild över er stad som visar kommungränserna. (I t ex Stockholmsregionen finns det 26 kommuner i detta område). Prata om att det kan vara skillnader mellan reglerna i kommunerna (t ex kan varje kommun själv bestämma om papperslösa barn ska få gå i förskola eller inte). Hur mycket skatt man betalar som kommuninvånare kan också skilja sig åt, beroende på vilken kommun man bor i.