Del 2 - Leva i familj eller utan?

Del 2 handlar om olika sorters familjer och friheten att välja hur man vill leva. Innehållet berör frågor kring att vara singel, sambo eller gift. Även könsroller i familjen & jämställdhetsfrågor tas upp.

Huvudinnehåll i del 2:

  • Olika sorters familjer.
  • Att gifta sig.
  • Könsroller i familjer.

Mål del 2:

Att deltagarna ska veta mer om olika sätt att leva på i Sverige i familj eller som singel.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

  • Att familjer ser olika ut i Sverige och att samhället accepterar att man lever på olika sätt.
  • Relationsord som handlar om att leva i olika typer av familjekonstellationer.
  • Regler kring giftermål och skilsmässa i Sverige.
  • Att få möjlighet att reflektera över hur man själv vill leva med eller utan familj samt kring könsroller.

SYFTE

Det är viktigt att asylsökande redan när de är nya i landet får klart för sig friheten man har i Sverige att välja hur man vill leva sitt liv när det gäller relationer och familj. Att det inte finns några måsten utan att det är upp till den vuxna människan att själv välja hur man vill leva. Att tvång in i äktenskap t ex inte är lagligt. Det är också bra att få mer kunskap och förståelse för hur olika familjekonstellationer ser ut i Sverige på grund av detta. Man behöver förstås också få veta mer om lagstiftning kring att gifta sig, vara sambo, skaffa barn, homosexuella relationer och om medicinsk hjälp om man är ofrivilligt barnlös. Att få hjälp att reflektera över könsroller, jämställdhet och arbetsfördelningen hemma i familjen är också en mycket viktig del av att lära sig om att leva i Sverige.