Del 2 - Sjukvård, apotek och tandläkare

Del 2 handlar om svensk sjukvård och vart man vänder sig när man behöver hjälp. Hur man bokar tid, får olika undersökningar och om att besöka vårdcentralen. Vi lär oss också lite grann om apotek och tandläkare. I denna del får deltagarna även information om vilken typ av vård en asylsökande kan få i Sverige.

Huvudinnehåll i del 2:

 • Översiktlig bild över sjukvården i Sverige.
 • Sjukvård för asylsökande.
 • Viktiga telefonnummer när man är sjuk.
 • Språkliga uttryck för olika symtom.
 • Smittspridning.
 • Boka tid.
 • Ord och uttryck för vanliga undersökningar.
 • Dialog i samband med läkarbesök.
 • Om apotek.
 • Tandvård och tandläkare.

Mål del 2:

Att deltagarna ska lära sig mer om hur sjukvård, apotek och tandvård fungerar i Sverige. De ska känna till vårdvägarna som finns samt vilken typ av vård de som asylsökande har rätt till i Sverige. De ska utveckla sitt språk när det gäller ord och uttryck som är vanligt förekommande i kontakt med sjukvård, apotek och tandvård.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

 • Vart man vänder sig om man är sjuk, behöver skaffa medicin och när att man går tandläkare i Sverige.
 • De viktiga telefonnumren 112 och 1177.
 • Vilken vård de som asylsökande kan få i Sverige.
 • Vanliga ord, fraser och uttryck på svenska som används i vårdsituationer samt hos tandläkare.

SYFTE

Att veta vart man vänder sig när man är sjuk, behöver köpa medicin eller har tandvärk är nödvändigt. Att kunna kommunicera med en läkare eller på ett apotek för att få den vård eller medicin man behöver är förstås en av de viktigaste sakerna man behöver lära sig i ett nytt språk.