Att återvända - Fler metoder

Del 2 - Att återvända.

Bilder

Använd bilder om människor på flykt, samtalssituationer på Migrationsverket, pass, domstol, lagboken m m  för att konkretisera det ni pratar om i tema.

Gör en bildvägg: Visualisera asylprocessen och vad som händer efter Migrationsverkets beslut genom att på en vägg sätta upp de viktigaste orden med pilar. Utgå gärna från bilden på s 11 i häftet, men förenkla den. På det sättet är det lite lättare att få en översikt över vad som händer efter Migrationsverkets beslut och vilka konsekvenser den asylsökandes agerande får för den fortsatta processen.

Film

Det finns filmer som Migrationsverket har gjort om asylprocessen och återvändande. Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

  • Filmen ”Vård för papperslösa” https://vimeo.com/221599619 (5,10 min)
  • Filmen ”Söka asyl i Sverige – Återvändande” (0,51 min)

Skriva

Gör en diktamen med meningar om att återvända.DIKTAMEN_Att_atervanda.pdf

Internet

Var kan man som asylsökande få hjälp? Koppla upp er på internet (via projektor i klassrummet eller via deltagarnas mobiltelefoner) på två juristbyråers hemsidor som specialiserat sig på asylrätt. Visa vilken information man kan hitta där:

Titta också på Röda korsets hemsida om deras återvändandeprojekt: https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/asylfragor/stod-till-atervandande/

Gå även in Migrationsverkets hemsida och visa hur de kan hitta information på olika språk om avslag och återvändandeprocessen. Skriv eventuellt ut text på olika språk där om du märker att det behövs för din grupps förståelse. https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan.html

Fundera

Prata om att det i alla länder finns icke-statliga organisationer som kämpar för att förbättra livsvillkoren för människorna där. Det kan vara kvinnoorganisationer, Save the Children (Rädda barnen), Röda korset/Röda halvmånen, religiösa organisationer m m. Uppmana deltagarna att ta reda på vilka kvinnoorganisationer som finns i deras hemländer och vilka frågor de jobbar med. Träna dem i hur man söker efter information på internet t ex genom sökmotorn Google. (Gå in på google.com Välj språk, helst deltagarnas modersmål eller det dominerande språket i deras hemland.  Skriv in ett eller flera sökord i rutan. Här kan det vara ”Kvinnoorganisation Uzbekistan” t ex. Gå in på träffarna och läs mer. Välj bra källor.)

Låt deltagarna får redovisa vilka organisationer de hittat som verkar vara intressanta.

Uppmärksamma gärna deltagarna på att en del svenska organisationer har kontakt med organisationer i deltagarnas hemländer. En del bedriver hjälpprojekt där eller samarbetar på andra sätt. Vissa projekt får dessutom svenskt biståndsstöd via Sida. (Titta gärna tillsammans på listan över organisationer i deltagarnas hemländer som har kontakt med Sverige.)

Kan någon av de organisationer de hittat vara intressant att kontakta för deltagarna när de återvänder hem igen? Kanske vill de engagera sig där eller få stöd av dem?

Utomhus

Besök Migrationsverket och be någon där berätta om vad som händer när man får avslag. Vilket stöd kan Migrationsverket ge?

Samarbeta med andra ideella organisationer som jobbar med återvändande, t ex Röda Korset och se vad de erbjuder för stöd.