Huvudinnehåll i del 4:

  • Lagstiftning som rör att gifta sig, att vara sambo, att skilja sig och att få barn.
  • Lagar om våld i nära relationer inklusive sexuallagstiftningen i Sverige.
  • Lagar kring ekonomiska frågor kopplade till familjeliv.

Mål del 4:

Att deltagarna ska få mer kunskap om lagar i Sverige kring äktenskap, skilsmässa, sambo, föräldraskap, kroppen och våld i nära relationer.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 4:

  • Vilka regler som gäller när man gifter sig, skiljer sig och lever sambo.
  • Om föräldrarnas lagstiftade ansvar för sina barn.
  • Att våld alltid är olagligt i Sverige, även inom familjen.
  • Att ekonomin påverkas om man gifter sig, är sambo eller om någon dör.

SYFTE

Det är självklart oerhört viktigt att känna till innehållet i lagar kring familjeliv och relationer om man ska kunna följa dem. När man är ny i ett land är det svårt att få en överblick över alla lagar som berör sådant. För att man ska kunna göra rätt måste man få information om vad som är rätt och fel enligt lagarna i landet.