Del 2 - Barn i Sverige

Hur är det att vara barn i Sverige? Hur ser Sverige på barn, barns behov och rättigheter? Ur Barnkonventionens perspektiv belyses i del 2 rätten för alla barn i Sverige att få gå i skola, få sjukvård, få leka och ha meningsfull frihet samt rätten att skyddas mot våld.

Huvudinnehåll i del 2:

 • När ett barn föds samt att ta hand om ett barn.
 • Synen på barn och deras rättigheter.
 • Om Barnkonventionen.
 • BVC och skolhälsovården.
 • Förskola, förskoleklass, grundskolan, fritidshem.
 • Lekplatser och fritidsaktiviteter.
 • Våld mot barn är förbjudet i Sverige.
 • Asylsökande och papperslösa barns rättigheter i Sverige.
 • Verb om vanliga saker barn gör och vad barn lär sig.

Mål del 2:

 • Veta mer om hur Sverige ser på barn och möter de behov som barn och ungdomar har.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 2:

 • Vad Barnkonventionen är.
 • Att Sverige försöker leva upp till Barnkonventionen.
 • Vilka rättigheter barn i Sverige har när det gäller skolgång, hälso- och sjukvård, lek och fritid samt hur barn kan få skydd om vuxna inte behandlar dem väl.
 • Vilka regler som gäller för asylsökande och papperslösa barn i Sverige.
 • Regler kring föräldraledighet i Sverige när barnen är små
 • Att barnaga är förbjudet i Sverige.

SYFTE

Många asylsökande vuxna har barn och för många av dem är mötet med det svenska samhället ofta i form av förskola, skola och BVC. Därför behöver man få hjälp att lära sig hur den typen av verksamhet fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter barn har i Sverige, vilka åldersgränser som finns för olika saker, när man räknas som barn respektive vuxen m m. Att få kunskap om vilka rättigheter deras barn som är asylsökande har i Sverige är av största vikt samt vilka rättigheter barnen har om de skulle välja ett liv i papperslöshet.