Att leva tillsammans - Fler metoder

Här listar vi fler metoder för att arbeta med materialet i Del 3 - Att leva tillsammans

Film

Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

Internet

Gå in på https://www.jamstall.nu/lattlast/  och https://jamnt.regionhalland.se/lattlast/  och lär er mer om jämställdhet.

Rollspel

Prata om hur arbetsfördelningen kan vara i ett hem om det är jämställt eller inte. Uttryck detta i ett rollspel. Spela upp vardagssituationer med olika scenario. Ge förslag till hur personerna i rollspelet kan agera för att det ska bli mer rättvist.

Skriva

Låt deltagarna skriva en text inför framtiden till sina barn. Låt männen skriva en text till sin dotter och kvinnorna skriva en text till sin son. Uppmana dem att skriva tankar om könsroller, jämställdhet och framtiden.

Bilder

Gör ett bildspel om könsroller och samtala om bilderna. Ta fram bilder som bygger på stereotypa könsroller blandat med bilder som visar på andra sätt att vara män och kvinnor på.