Ett år i Sverige

När man är ny i ett land kan det vara bra att få hjälp med att förstå vad som händer under ett år i det nya landet. Det handlar både om väder, årstidsväxlingar, högtider, traditioner, skollov, helgdagar, vanligt förekommande aktiviteter under ett år och annat. I ett land som Sverige kan man dessutom behöva få förståelse för hur viktigt tid, planering och effektivitet är för svenskar i allmänhet.

En röd bakgrund med olika saker som kännetecknar olika års- och högtider i Sverige. På den röda bilden är det bland annat en julgran, några höstlöv, två påskägg och en jordgubbstårta.

Materialets tre inriktningar

Materialet som tillhör ''Ett år i Sverige'' fokuserar främst på tre inriktningar i sitt lärande, dessa tre är följande:

Om landet Sverige:

 • Vad som händer i Sverige under ett år.
 • Väder och årstidsväxlingar i Sverige.
 • Traditioner, högtider och vanligt förekommande aktiviteter under året.
 • Svenskarnas förhållande till tid (vikten av att komma i tid, att långtidsplanera, upplevelsen att ha ont om tid och att vara tidseffektiv).

Svenska språket:

 • Bygga upp ordförrådet kring månader, årstider, väder, kläder, högtider och traditioner.
 • Ordningstal.
 • Stor och liten bokstav.
 • Ordklasser.
 • Hur vi språkligt uttrycker datum.
 • Tidsuttryck.

Deltagarnas livssituation:

 • Behov av att bli förberedd på väderväxlingar under ett år och hur det exempelvis påverkar vilka kläder man behöver när man bor i Sverige.
 • Behov av att bli bekant med och förstå vanliga traditioner i det nya landet.
 • Lära sig hur viktigt tid är för svenskarna så att man som ny i landet kan ”göra rätt” i förhållande till det.